Nieuwe sponsors (2019)

Vanaf 2019 mogen we ook enkele nieuwe sponsors verwelkomen:

  • Doorn en van de Haar  ( computers )
  • Buurman ( Vleesch en Vis. )

Hartelijk dank namens het bestuur en de leden voor uw bijdrage.