Opzeggen lidmaatschap

Tja, hier zien we je liever niet……

Maar als je je lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dit schriftelijk aan het adres Megafoon, of digitaal aan bestuur@demegafoon.nl.

Neem wel de termijn van minimaal 4 weken voor de eerstvolgende Algemene ledenvergadering in acht.

We stellen het op prijs als je een reden opgeeft.