Lid worden

Op deze pagina kan je jezelf aanmelden als lid.

Wat krijg je allemaal voor je lidmaatschap?

  • gratis meerijden met de 3 toerritten die jaarlijks worden georganiseerd
  • lid van een club met een prachtig clubhuis
  • gratis koffie op de clubavonden en bij de overige activiteiten
  • gratis deelname aan de vele activiteiten per jaar worden georganiseerd

Motorrijders die recent geslaagd zijn voor hun motorrijbewijs, krijgen (onder voorwaarden), een gratis lidmaatschap van de Megafoon voor het lopende jaar.

Met het verzenden van onderstaand formulier verleent je hierbij (tot wederopzegging) machtiging aan motorclub De Megafoon om van jouw onderstaande (giro-)rekening de jaarlijkse contributie af te schrijven á € 42,50, respectievelijk € 34,50 voor partnerleden per jaar.


Aanmeldformulier lidmaatschap

Met het verzenden van het formulier verleent U hierbij tot wederopzegging machtiging aan motorclub De Megafoon om van zijn/haar onderstaande (giro-)rekening de jaarlijkse contributie af te schrijven á € 42,50 per jaar. Hiervoor neemt de motorclub De Megafoon eerst contact met u op.
    Soort lid:

    Ik geef toestemming om mijn naam en/of mijn afbeelding te gebruiken voor de website.

    Type de volgende code na: captcha