Leden vergadering 2020 21 februari

Geachte leden,

Het is weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering!

In tegenstelling tot eerdere berichten, zal deze NIET worden gehouden op 14-02-2020

Deze zal plaats vinden op 21-02-2020 

Aanvang 20.30 uur.

Jaarstukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage op het clubhuis.

In de bijlage vinden jullie de notulen van het afgelopen jaar en de agenda voor de komende ALV. (Red.: deze bijlagen zijn per mail verstuurd)

Het bestuur.